Objawy zakażenia wirusem HIV

Objawy towarzyszące zakażeniu wirusem HIV zależą przede wszystkim od stadium infekcji. W momencie zakażenia wirus HIV atakuje jeden z rodzajów białych krwinek, zwany limfocytem CD4 . Pomiar poziomu CD4 pozwala określić ilość limfocytów CD4 we krwi. Wskaźnik ten odzwierciedla ogólny stan zdrowia pacjenta i pozwala ocenić progresję zakażenia HIV. Im niższy poziom CD4, tym większe ryzyko infekcji.
Poziom CD4 u zdrowych dorosłych powinien pozostawać w zakresie od 500 do 1450 komórek/mm³; wynik niższy niż 500 oznacza uszkodzenie układu odpornościowego

Stadia zakażenia HIV

W zależności od poziomu limfocytów CD4 wyróżnia się 3 stadia zakażenia wirusem HIV:

  • Stadium asymptomatyczne/ bezobjawowe (liczba komórek CD4 > 500/mm³): Choć większość osób na tym etapie zakażenia nie wykazuje żadnych objawów chorobowych, infekcja HIV może w sposób ukryty przebiegać w obrębie układu odpornościowego.
  • Stadium objawowe: (liczba komórek CD4 w zakresie od 200 do 499/mm³) W tym stadium infekcji poziom komórek CD4 mieści się w przedziale od 200 do 499. Pacjent może doświadczać nowych objawów związanych z obecnością wirusa HIV lub infekcji oportunistycznych, np. zapalenia oskrzeli.
  • AIDS (liczba komórek CD4 < 200/mm³): Na tym etapie choroby większość pacjentów cierpi na infekcje oportunistyczne lub jeden z rodzajów raka (mięsak Kaposiego , chłoniak , rak szyjki macicy ), co wskazuje na progresję zakażenia wirusem HIV do AIDS.

Infekcje oportunistyczne

Objawy AIDS są na ogół wynikiem schorzeń, na które nie zapadają osoby dysponujące zdrowym układem odpornościowym. Choroby te to przede wszystkim zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze, które w zdrowym organizmie kontrolowane są przez składniki układu odpornościowego niszczonego przez HIV. Te tak zwane infekcje „oportunistyczne”, wykorzystujące osłabione siły obronne pacjenta, niezwykle często występują u osób cierpiących na AIDS. Wirus HIV wywiera wpływ na prawie każdy układ narządów ludzkiego organizmu.
Pacjenci z AIDS narażeni są także na podwyższone ryzyko zapadnięcia na różne rodzaje nowotworów, takich jak mięsak Kaposiego, rak szyjki macicy czy nowotwory układu immunologicznego, zwane chłoniakami. Osoby cierpiące na AIDS często wykazują dodatkowo układowe objawy infekcji, takie jak gorączka, nocne poty, powiększone węzły chłonne, dreszcze, osłabienie czy utrata wagi.
Przykładowe infekcje „oportunistyczne”:

  • Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii (zwane także Pneumocystis jiroveci)
  • Gruźlica
  • Zapalenie przełyku na podłożu zakażenia grzybiczego (np. Candida) lub wirusowego (np, Herpes simplex lub cytomegalowirus)
  • Przewlekła biegunka następująca po zakażeniach bakteryjnych lub pasożytniczych
  • Zapalenie opon mózgowych spowodowane zakażeniem przez Cryptococcus
Linki zewnętrzne

Klikając na powyższe linki do zewnętrznych serwisów, zostaniesz przeniesiony na strony Internetowe, na których nie obowiązuje nasza polityka prywatności.